8.Sınıf Kazanımlar

 

8. SINIF           
8.SINIF 525        
Kitapçık Test Ders Kazanım    
A Sözel (TÜR) Türkçe Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar.    
A Sözel (TÜR) Türkçe Yazdıklarını düzenler.    
A Sözel (TÜR) Türkçe Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar.    
A Sözel (TÜR) Türkçe Yazdıklarını düzenler.    
A Sözel (TÜR) Türkçe Metinle ilgili soruları cevaplar.    
A Sözel (TÜR) Türkçe Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. Metinle ilgili soruları cevaplar.    
A Sözel (TÜR) Türkçe Metinle ilgili soruları cevaplar.    
A Sözel (TÜR) Türkçe Cümlenin ögelerini ayırt eder.    
A Sözel (TÜR) Türkçe Cümlenin ögelerini ayırt eder.    
A Sözel (TÜR) Türkçe Metnin konusunu belirler.    
A Sözel (TÜR) Türkçe Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.    
A Sözel (TÜR) Türkçe Metnin içeriğini yorumlar.    
A Sözel (TÜR) Türkçe Metnin konusunu belirler.    
A Sözel (TÜR) Türkçe Metin türlerini ayırt eder.    
A Sözel (TÜR) Türkçe Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.    
A Sözel (TÜR) Türkçe Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.    
A Sözel (TÜR) Türkçe Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.    
A Sözel (TÜR) Türkçe Metindeki yardımcı fikirleri belirler.    
A Sözel (TÜR) Türkçe Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar.    
A Sözel (TÜR) Türkçe Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar.    
A Sözel (TAR) Tarih Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur. Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.
A Sözel (TAR) Tarih Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur.    
A Sözel (TAR) Tarih Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.    
A Sözel (TAR) Tarih Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.    
A Sözel (TAR) Tarih Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder. Misakımilli   nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile
A Sözel (TAR) Tarih Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder.    
A Sözel (TAR) Tarih Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.    
A Sözel (TAR) Tarih Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.    
A Sözel (TAR) Tarih Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.    
A Sözel (TAR) Tarih Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
A Sözel (DİN) Din K.ve A.B. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder.    
A Sözel (DİN) Din K.ve A.B. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.    
A Sözel (DİN) Din K.ve A.B. İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar.    
A Sözel (DİN) Din K.ve A.B. İslam   ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar.    
A Sözel (DİN) Din K.ve A.B. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar.    
A Sözel (DİN) Din K.ve A.B. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.    
A Sözel (DİN) Din K.ve A.B. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder.    
A Sözel (DİN) Din K.ve A.B. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder.    
A Sözel (DİN) Din K.ve A.B. Maûn suresini okur, anlamını söyler.    
A Sözel (DİN) Din K.ve A.B. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar.    
A Sözel (İNG) İngilizce Students will be able to understand short and simple texts about friendship.    
A Sözel (İNG) İngilizce Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails.    
A Sözel (İNG) İngilizce Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails.    
A Sözel (İNG) İngilizce Students will be able to talk about regular activities of teenagers.    
A Sözel (İNG) İngilizce Students will be able to follow a phone conversation.    
A Sözel (İNG) İngilizce Students will be able to understand phrases and related vocabulary items.    
A Sözel (İNG) İngilizce Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.
A Sözel (İNG) İngilizce Students will be able to express what they prefer, like and dislike.    
A Sözel (İNG) İngilizce Students will be able to talk about regular activities of teenagers.    
A Sözel (İNG) İngilizce Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text.    
A Sayısal (MAT) Matematik Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.    
A Sayısal (MAT) Matematik Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
A Sayısal (MAT) Matematik Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.    
A Sayısal (MAT) Matematik Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.    
A Sayısal (MAT) Matematik İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.    
A Sayısal (MAT) Matematik Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.    
A Sayısal (MAT) Matematik Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar.    
A Sayısal (MAT) Matematik Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır.    
A Sayısal (MAT) Matematik Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar.    
A Sayısal (MAT) Matematik Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar.    
A Sayısal (MAT) Matematik Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler.    
A Sayısal (MAT) Matematik Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar.    
A Sayısal (MAT) Matematik En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar.    
A Sayısal (MAT) Matematik Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.    
A Sayısal (MAT) Matematik Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.    
A Sayısal (MAT) Matematik Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.    
A Sayısal (MAT) Matematik Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.
A Sayısal (MAT) Matematik Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. Bir olaya ait olası durumları belirler.    
A Sayısal (MAT) Matematik Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar.    
A Sayısal (MAT) Matematik Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.    
A Sayısal (FEN) Fen Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.    
A Sayısal (FEN) Fen Asit kavramını tanımlar. Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder.
A Sayısal (FEN) Fen Modifikasyon kavramına örnekler verir. Mutasyon kavramına örnekler verir. Canlılarda görülen adaptasyonlara örnekler verir.
A Sayısal (FEN) Fen Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer.    
A Sayısal (FEN) Fen Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler.    
A Sayısal (FEN) Fen Cisimlerin ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye kuvvet uyguladıklarını açıklar. Kuvvet ile basınç arasındaki ilişkiyi açıklar. Yüzey alanı ile basınç arasındaki ilişkiyi açıklar. Kuvvet ile basınç arasındaki ilişkiyi hesaplar. Temas eden yüzey a
A Sayısal (FEN) Fen Kimyasal tepkime kavramını açıklar. Bir kimyasal tepkimenin maddelerinin kütle-zaman grafiğini yorumlar. Kimyasal tepkimelerde girenleri tanımlar. Kimyasal tepkimelerde ürünleri tanımlar.
A Sayısal (FEN) Fen Cisimlerin ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye kuvvet uyguladıklarını açıklar. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. Katılarda basıncı etkileyen faktörleri listeler. Kuvvet ile basınç arasındaki ilişkiyi açıklar. Kuvvet ile 
A Sayısal (FEN) Fen Nem kavramını açıklar. Yağmuru açıklar. Karı açıklar. Doluyu açıklar. Çiyi açıklar. Kırağıyı açıklar.    
A Sayısal (FEN) Fen Kuvvet ile basınç arasındaki ilişkiyi açıklar. Yüzey alanı ile basınç arasındaki ilişkiyi açıklar. Katılarda basıncı etkileyen faktörleri listeler.
A Sayısal (FEN) Fen Mutasyon kavramını açıklar. Modifikasyon kavramını açıklar. Adaptasyon kavramını açıklar.    
A Sayısal (FEN) Fen Adaptasyon kavramını açıklar.    
A Sayısal (FEN) Fen Mutasyon kavramını açıklar. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar.    
A Sayısal (FEN) Fen Katılarda basıncı etkileyen faktörleri listeler. Kuvvet ile basınç arasındaki ilişkiyi açıklar. Yüzey alanı ile basınç arasındaki ilişkiyi açıklar.
A Sayısal (FEN) Fen DNA   nın yapısını açıklar. DNA kavramını açıklar.    
A Sayısal (FEN) Fen Mutasyon kavramını açıklar. Mutasyon kavramına örnekler verir.    
A Sayısal (FEN) Fen Alçak hava basıncını açıklar. Yüksek hava basıncını açıklar. Rüzgar kavramını açıklar.    
A Sayısal (FEN) Fen Mevsimleri oluşumunu sağlayan olayları açıklar. Mevsim kavramını açıklar.    
A Sayısal (FEN) Fen Metallerin özelliklerini listeler. Metallerin periyodik sistemdeki yerini açıklar. Ametallerin periyodik sistemdeki yerini açıklar. Ametallerin özelliklerini listeler. Yarı metallerin özelliklerini listeler.. Yarı metallerin periyodik sistemdeki yeri
A Sayısal (FEN) Fen Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır. Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalar