7.Sınıf Kazanımlar

ÖZEL KARDELEN KOLEJİ 7. SINIF BURSLULUK SINAVI KAZANIMLARI
TÜRKÇE OKUMA
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Metnin içeriğini yorumlar.
Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
OKUMA
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.
Metnin içeriğini yorumlar.
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.
Metnin içeriğini yorumlar.
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder.
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder.
Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
   
SOSYAL BİLGİLER Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.
Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar.
Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar.
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.
Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye’nin demografik özelliklerini yorumlar.
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar.
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara
örnekler gösterir.
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.
   
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır.
İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar.
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder.
Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar.
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar.
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar.
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar.
Nâs suresini okur, anlamını söyler.
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
Haccın yapılışını özetler.
Nâs suresini okur, anlamını söyler.
Haccın yapılışını özetler.
Haccın yapılışını özetler.
Haccın yapılışını özetler.
Haccın yapılışını özetler.
   
İNGİLİZCE Students will be able to understand short and simple texts on sports.
Students will be able to understand short and simple texts on sports.
Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.
Students will be able to report on apperances and personalities of other people.
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including
explanations and reasons.
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons
including explanations and reasons.
Students will be able to write simple pieces to compare people.
Spoken Production
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates.
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates.
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations
and reasons.
Students will be able to understand short and simple texts on sports.
Students will be able to understand short and simple texts on sports.
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities.
Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.
   
MATEMATİK Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır.
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar.
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar.
Tam Sayılarla İşlemler
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır.
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır.
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder.
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır.
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
   
FEN BİLGİSİ Uzay teknolojilerini açıklar.
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır.
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır.
Mayozun canlılar için önemini açıklar.
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar.
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır.
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar.
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır.
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır.
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar.
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.