6.Sınıf Kazanımlar

ÖZEL KARDELEN KOLEJİ 6. SINIF BURSLULUK SINAVI KAZANIMLARI
TÜRKÇE Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
Metnin içeriğini yorumlar.
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.
Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
Metnin içeriğini yorumlar.
Metnin içeriğini yorumlar.
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar.
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder.
Metnin içeriğini yorumlar.
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.
Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
   
SOSYAL BİLGİLER İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER
İslamiyet’in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar.
Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.
Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder.
İslamiyet’in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar.
Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda
 bulunur.
Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder.
Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.
Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda
 bulunur.
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar.
Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda
 bulunur.
Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda
bulunur.
Türkiye’nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar
üzerinde inceler.
Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.
Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder.
   
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir.
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar.
Hz. Âdem’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler.
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar.
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar.
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir.
Hz. Âdem’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler.
İslam’da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar.
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar.
Kunut dualarını okur, anlamını söyler.
İslam’da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar.
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır.
İslam’da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar.
İslam’da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar.
Kunut dualarını okur, anlamını söyler.
   
İNGİLİZCE Listening
Students will be able to talk about repeated actions.
Students will be able to tell the time and dates.
Students will be able to identify the names of different food in an oral text.
Students will be able to ask people to compare things.
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment.
Students will be able to make comparisons between two things.
Students will be able to make comparisons between two things.
Students will be able to ask people to compare things.
Students will be able to ask people about their food preferences.
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.
Students will be able to understand the time, days and dates.
Students will be able to ask people about their food preferences.
Students will be able to understand the time, days and dates.
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment.
   
MATEMATİK 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır.
Çarpanlar ve Katlar
Doğal Sayılarla İşlemler
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar.
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar.
Çarpanlar ve Katlar
Çarpanlar ve Katlar
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer.
Kümeler
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer.
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer.
Kümeler
   
FEN BİLGİSİ Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır.
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır.
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder.
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar.
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler.
Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir.
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler.
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar.
Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir.
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder.
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder.
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder.
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder.
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini
deney yaparak karşılaştırır.