5.Sınıf Kazanımlar

   
ÖZEL KARDELEN KOLEJİ 5. SINIF BURSLULUK SINAVI KAZANIMLARI
TÜRKÇE Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar.
Metinle ilgili sorulara cevap verir.
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
Metni yorumlar.
Metni yorumlar.
Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
Metinle ilgili sorulara cevap verir.
Metinle ilgili sorular sorar.
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
Metni yorumlar.
OKUMA
   
SOSYAL BİLGİLER Kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki rolünü analiz eder.
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar.
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar.
BİREY VE TOPLUM
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve
sorumluluklara uygun davranır.
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar
arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.
Kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki rolünü analiz eder.
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar.
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar.
   
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.
Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder.
Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.
Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar.
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar.
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar.
Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder.
İhlâs suresini okur, anlamını söyler.
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar.
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir.
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder.
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder.
Allah’a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder.
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar.
   
İNGİLİZCE Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way.
Students will be able to understand simple personal information.
Students will be able to understand simple personal information.
Students will be able to read and understand timetable for their lessons.
Students will be able to understand the time.
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines.
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another.
Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities.
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way.
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another.
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another.
Students will be able to understand simple personal information.
Students will be able to understand the time.
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way.
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way.
   
MATEMATİK En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.
Doğal Sayılarla İşlemler
Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.
Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve
anlamlandırır.
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren
problemleri çözer ve kurar.
Kesirlerle İşlemler
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren
problemleri çözer ve kurar.
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.
   
FEN BİLGİSİ Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.
Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.
Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer.
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır.
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır.
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder.
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır.
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer.
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir.
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder.
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder.
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.