4.Sınıf Kazanımlar

   
ÖZEL KARDELEN KOLEJİ 4. SINIF BURSLULUK SINAVI KAZANIMLARI
TÜRKÇE Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler.
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır.
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır.
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
   
MATEMATİK Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar.
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki
basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.
En çok iki basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini
işlem sonucu ile karşılaştırır.
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer.
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler.
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer.
Çarpma ve bölme arasındaki ilişkiyi fark eder.
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin
sağlandığını açıklar.
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer.
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer.
   
SOSYAL BİLGİLER Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar.
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar.
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar.
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer.
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere aktarır.
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar.
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar.
   
FEN BİLGİSİ Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar.
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
Alkol ve sigara kullanımının insan sağlığına olan olumsuz etkilerinin farkına varır.
Alkol ve sigara kullanımının insan sağlığına olan olumsuz etkilerinin farkına varır.
Alkol ve sigara kullanımının insan sağlığına olan olumsuz etkilerinin farkına varır.
Alkol ve sigara kullanımının insan sağlığına olan olumsuz etkilerinin farkına varır.
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar.
Kuvvetin Etkileri / Fiziksel Olaylar
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar.
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder.
Mıknatısın etki ettiği maddeleri deney yaparak keşfeder.
   
İNGİLİZCE Students will be able to recognize possessions of others in a clear, short and slow oral text.
Students will be able to talk about their daily routines.
Students will be able to talk about their likes and dislikes.
Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes.
Students will be able to talk about their likes and dislikes.
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily
routines.
Students will be able to ask for clarification in conversations.
Students will be able to ask for clarification in conversations.
Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes.
Students will be able to talk about the time.
Students will be able to recognize the time in a short oral text.
Students will be able to deliver a simple, brief speech about abilities with an initial preparation.
   
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır.
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir.
İslam’ın şartlarını söyler.
İslam’ın şartlarını söyler.
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir.
İslam’ın inanç esaslarını sıralar.
İslam’ın şartlarını söyler.
İslam’ın şartlarını söyler.
İslam’ın inanç esaslarını sıralar.
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar.
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar.
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar.