İlkokul Genel Tanıtım

   Özel Kardelen Koleji İlkokulu , Milli Eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, temel bilgi ve becerilere sahip, eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Okulumuzdaki eğitim sisteminin temelini oluşturan bilim, sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilerimize, demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanmaktadır. Bu ortamda öğrencilerimiz, bireysel öğrenme ve ekip çalışması becerilerini kazanmakta, kendilerine sağlanan aktivite olanaklarıyla da ilgi duydukları güzel sanatlar, spor vb. alanlarda yeteneklerini geliştirmeye teşvik edilmektedir.

   Okulumuzda eğitim ve öğretim, Türkçe ve İngilizce olarak sürdürülmektedir. Tam gün ve karma eğitimin yapıldığı okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenmiş öğretim programlarının yanı sıra öğrencilerimiz  ilkokul düzeyinde genel derslerin dışında İngilizce, Almanca, Drama, Bilişim Teknolojileri, Halk Oyunları, Okuma Becerileri, Bilim Uygulamaları gibi derslerde verilmektedir.

İngilizce dersleriyle öğrencilerimize konuştuğu dilin dışında bir dili kullanarak iletişim kurma becerisini kazandırmak ve İngilizce'yi sevdirmek amaçlanmakta, ayrıca öğrencilerimizin İngilizce dilini özgüvenle kullanıp, çağdaş dünyaya sağlıklı uyum sağlayarak yetişmelerine yönelik araştırmalar yapılarak, programlar geliştirilmektedir.

   Fen ve Teknoloji, Görsel Sanatlar, Müzik, Drama ve Bilişim Teknolojileri derslerinde uygulama laboratuarlarından yararlanılmaktadır.

   Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı denetimleri sonucunda “Temiz Okul, Sağlıklı Okul” projesi kapsamında okulumuz Beyaz Bayrak ile ödüllendirilmiştir. Ayrıca öğrencilerde sağlıklı ve temiz çevre bilinci oluşturulması amacıyla okulumuz koridorlarında geri dönüşüm kutuları bulunmaktadır.