Kardelenler Kodlama Haftasını Kutladı

Küresel bir etkinlik olan “Kodlama Haftası”  bu yıl okulumuzda çeşitli etkinliklerle kutlandı. Anaokulu, ilkokul, ortaokul kademelerinde öğrencilerimizle derste yapılan kodlama etkinliklerinde öğrencilerde analitik düşünme ve problem çözme becerilerinin getirilmesi amaçlandı ve kodlamanın önemi konusunda öğrenciler bilgilendirildi.

Kardelen Koleji olarak problem çözen bir neslin yetişmesini sağlamak, teknolojiyi üreten, geleceği şekillendirecek bir nesil yetiştirmek adına eğitim sistemimizde kodlama derslerine yer vererek kodlama öğrenmenin yeni bir dil olduğuna inanmaktayız. Öğrencilerimizi bu yeni dili öğrenme süreciyle erken yaşta tanıştırarak farklılık yaratan bireyler olmalarını hedeflemekteyiz. Böylece öğrencilerimiz ve etkili bir biçimde analiz ederek ulaşma becerilerine sahip olmaktadır.

Özel Kardelen Koleji olarak ilke edindiğimiz “Geleceğin Liderlerini Yetiştiriyoruz.” Sloganıyla öğrencilerimize yalnızca derslerde değil hayat felsefesi olarak da kodlamayı benimseterek daha eğlenceli hale getiriyoruz. Kodlama eğitimimiz, bir haftayla sınırlı kalmayıp Kodlama ve Robotik derslerimizde devam edecektir.