Kardelen Fen Lisesi

HEDEF (VİZYON)

Milletimizin değerlerinden ve hedeflerinden yola çıkarak öğretmenlerin rehberliği ve öğrencilerimizin çalışmalarıyla bilim ve teknolojinin imkânlarını kullanarak bilimde, sanatta, edebiyatta ortaya koyduğu proje ve çalışmalarla ülkemizi daha ileriye taşıma misyonunu sürekli canlı tutan bir okul olmak.

AMAÇ (MİSYON)

Okuyan, sorgulayan, özgür düşünen, teknolojik gelişmelere açık ve bunu daha ileriye taşıyabilecek bir vizyona sahip, millî ve manevi değerlere bağlı, hakkı ve adaleti üstün tutan, kendini milletini ve insanlığı yaşatmaya adamış, insanlığın sorunlarına çözüm arayan, kültürel değerlerini yaşayan ve yaşatan, Türkçe’yi iyi kullanabilen, farklı kültür ve düşüncelere saygılı, duygudaşlık (empati) kurabilen, iletişim ve problem çözme becerisi gelişmiş, ekip çalışmasına yatkın, sürekli kendini yenileyen, yabancı dil öğrenmenin bilincini taşıyan, medya okuryazarı olan, bilişim teknolojilerini kullanabilen, tarihinden ve inancından aldığı güçle geleceği kurgulayan bir nesil yetiştirmek