8.SINIFLAR BAŞARIYA ÖDÜL SINAVI KAZANIMLARI

8. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI KAZANIM KODLARI
TÜRKÇE 1 8.3.5
8.4.11
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
Formları yönergelerine uygun doldurur.
 
2 8.3.6
8.4.7
8.3.14
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler.
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
Metinle ilgili soruları cevaplar.
3 8.3.5
8.3.14
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
Metinle ilgili soruları cevaplar.
4 8.3.25
8.3.23
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
Metinler arasında karşılaştırma yapar.
5 8.3.23
8.3.14
Metinler arasında karşılaştırma yapar.
Metinle ilgili soruları cevaplar.
6 8.3.27
8.3.35
Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.
7 8.3.11 Metindeki anlatım biçimlerini belirler.
8 8.4.16 Yazdıklarını düzenler.
9 8.4.16 Yazdıklarını düzenler.
10 8.3.14
8.3.35
Metinle ilgili soruları cevaplar.
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.
11 8.4.18
8.4.6
Cümlenin ögelerini ayırt eder.
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.
12 8.3.9 Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar.
13 8.3.15
8.3.16
Metinle ilgili sorular sorar.
Metnin konusunu belirler.
14 8.3.26
8.3.25
8.3.23
Metin türlerini ayırt eder.
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
Metinler arasında karşılaştırma yapar.
15 8.3.25
8.4.11
Formları yönergelerine uygun doldurur.
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
T.C. İNKILAP TARİHİ
 VE
ATATÜRKÇÜLÜK
1 8.1.4 Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.
2 8.1.2 Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
3 8.2.3 Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin,Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.
4 8.2.4 Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
5 8.2.5 Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.
6 8.2.6 Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.
7 8.2.7 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder.
8 8.2.8 Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir.
9 8.3.1 Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
10 8.3.2 Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
DİN KÜLTÜRÜ
 VE
 AHLAK BİLGİSİ
1 8.1.4 Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular.
2 8.2.3 Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder.
3 8.2.2 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar.
4 8.1.1 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.
5 8.1.2 İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar.
6 8.2.2 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar.
7 8.1.3 Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder.
8 8.2.1 İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar.
9 8.2.5 Maûn suresini okur, anlamını söyler.
10 8.2.4 Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
İNGİLİZCE 1 8.1.1 Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons
2 8.1.1 Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons    
3 8.1.1 Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons
4 8.1.6 Describing simple processes
5 8.1.4 Expressing preferences
6 8.1.6 Describing simple processes
7 8.1.9 Following phone conversations
8 8.1.9 Following phone conversations
9 8.1.3 Expressing likes and dislikes
10 8.1.4 Expressing preferences
MATEMATİK 1 8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.
2 8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.
3 8.1.3.4 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
4 8.1.2.2,
8.1.2.3
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler.
5 8.1.2.5 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır.
6 8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.
7 8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.
8 8.1.3.3,
8.1.3.5
Kareköklü bir ifadeyi a b şeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
9 8.5.1.5,
8.1.3.6
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar.
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir.
10 8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.
11 8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.
12 8.1.3.2 Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.
13 8.4.1.2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.
14 8.1.3.3,
8.1.3.4,
8.1.3.5
Kareköklü bir ifadeyi a b şeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
15 8.1.3.3,
8.1.3.5
Kareköklü bir ifadeyi a b şeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
FEN BİLİMLERİ 1 8.1.1.1 Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar.
2 8.1.2.1 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar.
3 8.2.2.2 İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.
4 8.2.1.1 Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar.
5 8.2.1.2,
8.2.1.3
DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir.
DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder.
6 8.1.2.1 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar.
7 8.2.3.2,
8.2.4.1
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar.
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar.
8 8.2.4.1 Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar.
9 8.2.5.1 Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir.
10 8.3.1.1 Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder.
11 8.3.1.2 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder.
12 8.3.1.3 Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.
13 8.4.1.2 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır.
14 8.3.1.3 Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.
15 8.4.1.1 Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar.